Lisa Lidberg

Vägledande samtal, hypnos & kognitiv testning.

Legitimerad psykolog


Jag har alltid haft ett stort intresse för människor, vilket ledde mig in på banan som psykolog. Samtidigt har jag haft ena foten i det andliga. Jag upplever att min andliga intuition och inkänningsförmåga har varit till stor hjälp i mötet med människor, både i mitt arbete och vardagsliv.

 

Jag har arbetat som psykolog i snart 17 år, framför allt i sjukvården inom olika områden. De första åren jobbade jag med stödsamtal för patienter med olika fysiska och psykiska sjukdomar. Jag har också arbetat med utredning av kognitiva besvär p g a t ex ångest, depression utmattning, ADHD m m samt med utredning av misstänkt tidig demens.

Under senare år har jag främst arbetat med personer som varit sjukskrivna under en längre tid och där man behövt en djupare förståelse kring varför de har svårt att fungera i vardag och arbetsliv. Inte sällan har det visat sig att det funnits svåra, obearbetade upplevelser i bakgrunden, som på olika sätt fortfarande påverkar och begränsar. Det arbetet har givit mig insikt om att många kroppsliga och psykiska sjukdomar åtminstone till viss del påverkas av obearbetade svåra händelser, som i sin tur inverkar på personens förhållningssätt och beteende. Att komma åt och läka dessa händelser kan ibland göra stor skillnad i människors liv.


Jag har också ägnat mig en del åt forskning, bland annat på Osher centrum för integrativ hälsa. Jag är intresserad av hälsa ur ett holistiskt perspektiv och ser värdet i hur metoder från alternativmedicin kan användas som komplement till traditionell sjukvård. Jag är övertygad om att fler av dessa metoder så småningom kommer att kunna integreras i traditionell sjukvård, såsom redan skett med t ex yoga och mindfulness, i takt med framväxandet av seriös forskning.


Som psykolog är jag utbildad inom psykodynamisk terapi och har även vidareutbildat mig inom bland annat ACT, hypnos och imaginära metoder. Jag har genom åren även genomgått ett flertal utbildningar via Lifeforum, där jag fått ytterligare verktyg för personlig utveckling tillsammans med djupgående insikter kring människans livsvillkor ur ett själsligt perspektiv.


Inom Lifeforum kommer jag främst att erbjuda vägledande samtal. Med min kunskap och yrkeserfarenhet i ryggen använder mig av min intuitiva inkänningsförmåga, för att tillsammans titta på vad du behöver för att komma vidare i livet. Det kan handla om alltifrån att bolla vardagliga bekymmer och svårigheter till att gå tillbaka till tidigare händelser och erfarenheter som eventuellt ligger kvar och försvårar möjligheterna till ett liv i glädje, flow och psykiskt välbefinnande.


Jag har jobbat mycket inom ramen för olika typer av utredning, vilket inneburit att jag mestadels bara träffat en person vid en eller ett par tillfällen. Jag upplever dock att dessa individuella samtal ändå ofta inneburit en terapeutisk och läkande upplevelse för de jag träffat. Det är åtminstone den feedback jag har fått - liksom önskemål om att ta emot klienter för samtal privat. Tyvärr har jag inte haft den möjligheten förrän nu, men ser nu mycket fram emot att få göra det inom ramen för Lifeforum.

Lisa Lidberg

Min livsresa.

Vill du veta mer kring min andliga resa och bakgrunden till att jag hamnat där jag är idag?

 

Min andliga resa började egentligen redan när jag var barn, även om jag inte såg det som andlighet då. Som liten var jag öppen, inkännande och intuitiv. Jag tyckte om att drömma mig bort och fick ofta höra att jag befann mig i ”min egen inre värld”. Jag minns att jag i tidig ålder gick och filosoferade kring livets stora frågor och syftet med att vara här. Jag hade lätt för att läsa av människor, situationer och skeenden och försökte tidigt medla mellan mina grälande föräldrar, då jag upplevde att jag kunde se och förstå bådas perspektiv.

Det var dock sällan de lyssnade och det slutade ofta med att jag beklagade mig i frustration inför mina osynliga ”hjälpare”, så som jag uppfattade dem. Det var hos dessa jag sökte tröst och stöd, när mina föräldrar inte förstod.

 

Känslan för den magiska världen mattades under tonår och tidiga vuxenår, men jag kunde aldrig helt förlika mig med illusionen. Varför var alla så engagerade i detta spel – som om det vore på riktigt? Jag gjorde mitt bästa för att passa in men föredrog ofta att drömma mig bort.

 

Så en dag lärde jag känna en person sade sig kunna ”läsa tankar”. Jag blev mycket fascinerad av hennes förmåga och försökte ta reda på hur det fungerade. Till slut insåg jag att hon egentligen bara använde sig av sin intuition, eller inkänningsförmåga, och att detta var någonting som jag själv hade tillgång till. Vi blev snabbt vänner och genom henne introducerades jag till den andliga världen. Vi delade många och djupa samtal och det föll sig naturligt att jag ofta ”kände in” saker om hennes liv. Sådant som jag egentligen inte kunde vetat något om, men som hon gång på gång bekräftade stämde.

 

Jag hade dock svårt att tro på detta själv och tänkte att jag nog egentligen bara ”hittade på”. Mitt huvud och mitt logiska intellekt brottades med hur allt detta egentligen fungerade. Framför allt hade jag svårt att tro på att det verkligen kunde vara så ”enkelt”.

 

Min fallenhet för att förstå och kunna läsa av människor på djupet bidrog dock till att jag så småningom utbildade mig till psykolog. Samtidigt var jag fortsatt fascinerad av den andliga världen och anlitade gärna medium för personlig vägledning. Inte sällan fick jag då höra att; ”du har ju en väldigt stark intuition själv! Det är bara att du måste våga lita på den”.

Jag hörde vad de sa, men det gick inte in.

 

Men så plötsligt började jag drömma ”sanndrömmar”. Dvs; jag drömde om en situation som sedan inträffade i mitt vakna liv påföljande dag. Det rörde sig om alldeles för specifika situationer för att jag på något sätt skulle kunna avfärda det som en slump. T ex så drömde jag en natt att jag började jobba på en psykiatrisk mottagning och att jag där träffade en man med en mycket speciell och ovanlig problematik. Nästa dag påbörjade vi ett nytt moment i min utbildning vilket innebar att vi skulle jobba med riktiga patientfall. Döm om min förvåning när det fall jag tilldelades handlade om en man på en psykiatrisk avdelning, som hade just den speciella och mycket ovanliga problematik jag sett i min dröm…

 

Under loppet av en dryg månad hade jag fyra olika sådana drömmar, alla med olika teman, som samtliga materialiserades på ett eller annat sätt under nästkommande dag. Jag minns att jag upplevde detta som ganska läskigt och omskakande. För det här var någonting som jag varken kunde förstå eller förklara – ej heller avfärda som en produkt av min fantasi. På natten var jag ju inte ens medveten - hur skulle jag då kunna ”hitta på”?

 

Jag blev alltmer fascinerad och intresserad av att försöka förstå detta med intuition och intuitiva budskap och hur sådant egentligen fungerade. Det här var ju någonting som det inte pratades om alls under min utbildning. Jag valde att fördjupa mig i neuropsykologi och hjärnans funktion – eftersom jag på den tiden tänkte att hjärnan måste vara grunden för intuition. Jag påbörjade så småningom även forskning med syfte att med tiden kunna forska inom området.

 

Parallellt gick jag alltmer in i den andliga världen och var med om saker som jag absolut inte kunde förklara. En natt när jag låg jag vaken och inte kunde sova lystes rummet plötsligt upp av ett starkt ljussken. Jag befann mig plötsligt innesluten av en stark ljuskägla ovanifrån och mottog samtidigt kristallklara telepatiska budskap, från entiteter som sade sig komma från Plejaderna (sic!). Jag uppfylldes av en enormt stark kärlek och trygghetskänsla och blev aldrig det minsta rädd. Möjligen lite chockad – efteråt.

 

De gav mig en massa information, om allt mellan himmel och jord, men som på olika sätt var relaterat till mitt liv och saker som jag funderat över. De visade mig vad jag skulle lära mig av olika situationer och relationer. Bland annat fick jag se en bild av en simbassäng med olika simbanor. De sa att medan de flesta människor rör sig inom en och samma simbana kommer du att röra dig däremellan - och därmed kunna förstå och integrera olika perspektiv.

 

Allt de sa kändes så självklart och så rätt - som om det var någonting som jag alltid vetat djupt inom mig själv. Det fyllde mig med en stark känsla av lugn och tillförsikt inför framtiden.

Så plötsligt slocknade ljusskenet, lika hastigt som det uppkommit - och rummet blev åter mörkt.

 

Morgonen efter, fortfarande uppfylld av nattens händelse, gjorde jag misstaget att berätta om min upplevelse för min dåvarande pojkvän. Han trodde dessvärre att jag blivit galen, vilket jag iofs inte klandrar honom för… Dock var jag noga med därefter hålla min upplevelse för mig själv.

 

Men den nattliga påhälsningen hade satt sina spår, och när jag 2012 fick höra om en konferens om utomjordingar i Sedona, Arizona, bokade jag omedelbart biljett.

Redan första dagen träffade jag en amerikan som jag upplevde som en själsfrände. Jag kände en stark koppling till både honom och hans dotter och vi blev snabbt ett par.

Jag bestämde mig för att flytta dit och fortsätta min forskning och arbete i USA.

 

Det skulle dock visa sig att hans exfru uppfattade mig som ett hot, vilket jag inte förstod förrän efteråt. Sannolikt grundades hennes rädsla i att min pojkvän och jag skulle få barn och i så fall eventuellt försvinna med deras gemensamma dotter till Sverige. Hon försökte i vilket fall på olika sätt få honom att avsluta vår relation. När det inte gick, tog hon till mer drastiska metoder. Tro det eller ej, men hon anlitade en grupp som sysslade med riter och svart magi.

 

Jag hade såklart ingen aning om allt detta men plötsligt började allt i mitt liv gå snett. Min pojkvän dumpade mig från ingenstans och det liv jag hittills byggt upp i USA raserades. Överallt stängdes dörrar igen, mitt framför näsan på mig. Jag började fick märkliga fysiska och psykiska symtom och mådde allt sämre.

 

Jag vände mig till ett medium för att få hjälp med att förstå vad som hänt. När hon berättade vad hon såg vägrade jag att tro på det. Förbannelse? Det existerar väl inte? Vem skulle i så fall kunna eller vilja göra något sådant? Jag kunde verkligen inte tro på det jag fick höra så jag vände mig till ett annat medium - som sa samma sak. Hon sa att det vilade ett stort ”mörker” över mig och att jag behövde få hjälp. Jag fick tips om flera healers och shamaner som alla försökte hjälpa. Det lindrade bara tillfälligt - för att sedan bli värre.

 

Jag kom hem till Sverige i december 2013 och mådde då väldigt dåligt. Jag firade jul tillsammans med min familj och jag minns att min brorsdotter bokstavligen ryggade tillbaka när hon såg mig. Efter nyår tog jag kontakt med ytterligare ett amerikanskt medium som jag hittat på nätet, som påstods vara expert. Efter hennes ”behandling” blev det dock riktigt illa – nu kändes det som att jag befann mig i en mikrovågsugn.

 

Den kvällen, ensam i min lägenhet, var jag säker på att jag inte skulle överleva natten. Jag ville inte kontakta eller oroa någon jag kände - eftersom jag förstod att jag ändå inte skulle kunna få någon hjälp. För vem i Sverige skulle kunna hjälpa mig att häva en förbannelse - vem skulle överhuvudtaget tro mig?

 

Den kvällen accepterade jag att det var så här mitt liv skulle sluta. Av någon anledning kändes det ”lika bra”. Jag hade ingen önskan om att dö - men heller ingen känsla för att vilja leva, eller att kämpa för min existens. Jag hade tappat livslusten - och gav upp.

 

Då plötsligt ringde telefonen. Det var en tidigare läkarkollega som hörde av sig. På den tiden hade vi ingen regelbunden kontakt, men just den kvällen hade hon fått en stark impuls att hon skulle höra av sig till mig. Jag bestämde mig på vinst och förlust att säga som det var, även om jag var säker på att hon inte skulle tro mig - än mindre kunna hjälpa mig.

Till min förvåning visade det sig att hon kände någon som kunde det.

”Kontakta Anders Knutas”, sa hon. ”Är det någon som kan hjälpa dig, så är det han.”

 

På något vis överlevde jag den natten och dagen efter lyckades jag ta mig till Anders. Han upplyste mig om att jag blivit ansatt av tre tunga ”entiteter” och att det lagts en blockering över mitt inflöde av ljus/livsenergi. ”Men det är lugnt” sa han, ”Det fixar vi”. Sedan påbörjade han en tre timmar lång ”utdrivning”.

 

Mitt möte med Anders Knutas för snart 10 år sedan kom att förändra mitt liv i grunden. Arbetet tillsammans med honom och hans meditationsgrupp har fördjupat min andliga förståelse och kunskapen om mig själv, på ett sätt som varit helt avgörande för den jag är idag. Innan jag träffade Anders upplevde jag att jag hade jobbat mycket med mig själv - jag var ju redan tidigare intresserad av personlig utveckling och hade genomgått en psykologutbildning, inklusive egenterapi. Det visade sig dock att jag egentligen bara hade skrapat på ytan.

 

Idag är jag oerhört tacksam för allt jag har gått igenom då det givit mig ovärderliga och helt unika kunskaper och färdigheter som jag aldrig skulle ha kunnat tillägna mig på annat sätt, om jag så gått tio psykologutbildningar.

 

Jag känner mig stolt och glad över att äntligen ta steget ut som en officiell del av Lifeforums team och förhoppningsvis bidra med ytterligare kunskap och erfarenhet.

Jag brukar få höra att jag är en varm, omtänksam och inkännande person som får människor att känna sig trygga, sedda och förstådda. Själv tröttnar aldrig på det privilegium det innebär att få ta del av människors unika livsberättelser och mina patienter har sannerligen varit mina största läromästare.

 

 

Inom Lifeforum kommer jag att erbjuda vad jag har valt att kalla vägledande samtal. Med min kunskap och yrkeserfarenhet i ryggen använder mig av min intuition och inkänningsförmåga, för att tillsammans titta på vad du behöver för att komma vidare i livet. Det kan handla om alltifrån att bolla vardagliga bekymmer och svårigheter till att gå djupt tillbaka till tidigare händelser och erfarenheter som eventuellt kan ligga till grund för möjligheterna till ett liv i glädje, flow och psykiskt välbefinnande.

 

Jag kommer också att erbjuda regressionsterapi/hypnos, där vi har möjlighet att gå ännu djupare och utforska tidigare livshändelser och skeenden.

 

För den som önskar kommer jag även att kunna erbjuda kognitiv testning av minne, uppmärksamhet, planeringsförmåga m m samt ge råd och information kring hur individuella styrkor och begränsningar inom dessa funktioner kan inverka på vardag och yrkesliv. Min långa erfarenhet av neuropsykologisk testning gör att jag även kan upptäcka eventuella avvikelser, liksom om någonting skulle behöva utredas vidare.

 

Hör gärna av dig på lisa@lifeforum.se om du har frågor eller funderingar eller om du har svårt att hitta en passande tid i kalendern. Jag tar emot på plats i Värmdö och i Norrtälje och självklart går det även att boka tid för samtal på distans.

 

Varmt välkommen att boka tid!