ABRT Transcendental Energi Healing

ABRT -

Transcendental Energihealing  - Frihet i kropp och själ
Många människor sitter fast i sina liv av inre och yttre omständigheter. Omständigheter som inte är självklara varken för dem själva eller för omgivningen.


Namnet Transcendental Energihealing kom till mig under en session där jag gick in i mitt eget inre och stängde av de röster som tidigare tjatat i medvetandet.


ABRT är en utveckling från flera olika tekniker för att arbeta med olika typer av blockeringar som påverkar den psykiska, fysiska och mentala nivåerna inom och utom människor.


Transcendental - Medvetandets strukturella aktivitet utanför tid och rums uppfattningen.Filosofen och matematikern Edmund Husserl (1859-1938) kom frågan om subjektets transcendentala aktivitet att få stor betydelse för den filosofi som han grundade, den filosofiska fenomenologin. Enligt denna är det just subjektet, det transcendentala jaget, som har en sådan begreppsbildningsförmåga att det som vi upplever och förstår får sin speciella innebörd.


Husserls fenomenologi, är en filosofisk teori om människans medvetande.


Fenomenologi i Husserls form är ett annat sätt att undersöka psykiska fenomen än det som gäller inom traditionell psykologi, som var inriktad på att lösa problemet med hur fysiskt och psykiskt hänger ihop och samspelar.


De lyder inte under några orsakslagar, utan de kan tas fram och transformeras, de kan förenklas, kombineras, förändras på alla möjliga sätt.

Vår levda erfarenhet utgör därför en egen verklighet, skild från den verklighet som de olika vetenskaperna studerar, inklusive psykologin.

På det sättet är Husserls fenomenologi en teori om kognitiva fenomen utan att vara en form av psykologi.


Öppna sinnet för ditt inre medvetande - Energi Healing - Effektiv kroppsenergi balansering

 

Många av våra klienter får hjälp att frigöra sin låsta energi i kroppens normala flöde. Vanliga symptom när energin har låst sig är att uppleva stress, överkänslighet, utbrändhet som i sin tur kan ge sjukdomstillstånd.

 

Många gånger är man medveten om att kroppen inte fungerar som den ska men man har ingen lösning på hur man återtar

kontrollen. Med Energi Healing går vi in och känner av var blockeringar finns och frigör dessa med naturligt ljus energi.

 

Så låt oss hjälpa dig att återta kommandot över din kropp och sinne.

 

- Låt oss hjälpa dig att styra energin för att hjälpa kroppen

- Känn livskraften inom dig när energin arbetar för dig

- Lär dig fördelarna med ett väl balanserat energiflödeEnergi Healing

 

Mestadels är det skuggorna som finns i kroppen som behöver balanseras. Inom många olika kulturer så pratar man om ljuset och mörkret i människor.

Vad är då skuggor, det kan vara känslor, entiteter, demoner, tidigare liv, blockeringar som överskuggar olika delar i kroppen. När man tillför ljus till mörkret så försvinner bärigheten i skuggorna och lämnar.

 

Läs mer här om Tydliga symptom när man har skuggor/ svarta hål inom sig som tar energier.

 

Läs mer på www.spiritrealese.org (engelsk sida)

 

 

Hur gör vi!

 

Som ljusbärare så går jag in med min energi, efter att jag fått lov av klienten. Sen känner jag in var det sitter fast mörka delar i kroppen, dessa drar vi sedan ut så ljuset kommer tillbaka. Det är vanligt bland människor att man inte kan nå vissa skuggor och därför behöver hjälp för att avlägsna dessa.

 

I vårt normala tillstånd så pratar man om dualitet att allt måste ha en motsats. Det är en del i vad vi fått lära oss här på jorden, men det är inte vad som gäller längre. Nu gäller det att få in ljuset och kärleken i kroppen!

När man jobbar med sig själv och tar in mer kärlek i hjärtat och själen så uppstår ljuset och man når ett tillstånd av att leva i nuet.

 

 

Att leva i nuet ger en lugn och ökad andlig sensivitet.

Egot och den fria viljan gör inte alltid det bästa för kroppen direkt!

Vi försöker hålla kvar en känsla av mörka delar inom oss för att upprätthålla dualiteten. Problemet med detta tillstånd som egot och den fria viljan vill ge oss är sällan det själen vill utan det ger näring åt det negativa och mörka inom oss människor.

Så varför skulle vi inte vilja uppnå total frihet och glädje i livet?

 

Tänk dig att du inte känner någon stress eller oro över vad som tidigare hänt i livet och allt som händer framåt kommer när det kommer och tillsdess så lägger vi ingen energi på detta. Det betyder inte att man inte bryr sig om framtiden eller det som varit, utan det betyder att man fokuserar på nuet.