Utbildning

Utbildningar


Utbildningsprogram ABRT - Transcendental Energi Healing


Andningsklasser

Utbildning träning
Personliga möten
IMG_7476
EE-Lifeforum-230326-1889-webb
EE-Lifeforum-230326-1909-webb
Utbildningsprogram

Grundläggande utbildningsprogram för att förstå och att arbeta med Transcendental Energi Healing

Kurserna är uppdelade så att alla kan finna en nivå som passar deras egen utveckling.

Tanken med kurserna är att de ska ge en anpassad grund, för ökad förståelse samt vilka verktyg

som kan användas för att möjliggöra goda resultat för den egna utvecklingen men även för arbete med klienter.

Med en högre förståelse så kommer även resultaten. Förkunskaper kring andlighet är ett plus men inte nödvändigt

för grundkurserna. För att klara fördjupningskurserna så krävs att man är öppen för nya perspektiv, vi kommer

påvisa varför och på vilka sätt vi kan nå effektiva resultat. Målet med utbildningarna är att ge nya verktyg som

ger större möjlighet för personlig utveckling. Efter att man genomfört grundkurserna så börjar arbetet med att

förstå hur vi kan påverka och arbeta mer med energier som verktyg.


Som Einstein sa ”Allt är energier” och allt kan transformeras.


Fördjupningskurserna är anpassade för den som verkligen vill arbeta på djupet med sin egen utveckling samt med klienter.

Vi tittar på hur forskningen kring kropp, medvetande, sjukdomar har förändrats och hur vi kan bidra till nya sätt att hjälpa utvecklingen framåt.


Grundkurs - steg 1 med Anders Knutas

Hur fungerar människans energisystem, vad medför blockeringar och hur frigörs blockeringar?

Energiband och dess påverkan på individer. Vilka energier påverkar människan och varför?

Hur och varför uppstår psykisk/fysisk ohälsa? Vad är själen och egot, vad är deras roll i människan?

Fördjupning i sinnestillstånd och hur dessa kan användas. Enklare verktyg och en del övningar och verktyg.


Fördjupning - steg 2 med Anders Knutas

Förståelse för hur och varför kroppen skapar blockeringar, speglingar, reflexer, mönster.

Vilka verktyg fungerar och hur kan man skapa förändringar. Hur hjälper man personer med olika symptom?

Djupare förståelse för hur hjärnan/kroppen fungerar och varför vi kan skapa sjukdomar. Hur jobbar man effektivt med frigörande processer, självhjälps övningar.


Expert - steg 3 med Anders Knutas

Hur kan vi ta in hjälp från högre väsen, makter för att starta helande processer inom klienten.

Hur lär man sig känna igen energier och hur man möter dessa.

Hur kan vi utvecklas och bli högre utvecklade.

Utökade kunskaper för hur hjärnas signaler påverkar vår hälsa.

Hur kan man programmera om systemet.

Denna fördjupning ger större förståelse för undermedvetandets och kroppens påverkan på hälsan.

Hur fungerar signalsystemet och hur man kan om strukturera/leda signalerna förbi blockeringar.


Tyngre Energier och Utdrivning av energier - steg 4 med Anders Knutas

Hur kan vi lära oss att känna in och arbeta med tunga energier? Verktyg och tekniker som kan hjälpa på olika nivåer av problem.

Vilken teknik passar bäst till olika typer av blockeringar och energier?

Hur kan vi länka alla dessa steg samman för att nå bästa resultat för klienter?

Denna nivå är det många olika övningar och tips ingår.

Denna är mer inriktad till de som hållit på med olika healing arbeten tidigare och vill lära sig lita på sin egen kraft och kunskap.


Breathwork  caaching  och övningar med Sara Svelander


När vi fokuserar på vårt andetag ökar närvaron och därmed minskar stress.
Under en andningssession kommer du att lära dig grunderna i hur du får ut det mesta av din
andning, hur detta påverkar din kropp och hjälper dig att uppnå ett välmående.
Människor praktiserar på andningen av flera olika anledningar, för att förbättra mental, fysisk
och andligt välbefinnande.
Vi kan se att det åstadkommer förbättringar i det känslomässiga tillståndet och minskar
nivåerna av stress och ångest. Hjälper också till positiv utveckling, stärker immunförsvaret,
minskar på smärta och spänningar i kroppen, ökar lyckan och frigörande av negativa tankar.
Förbättrad fokus för att kunna prestera bättre och bli mer närvarande.
Andningsarbete används också för att hjälpa till att förbättra ett brett spektrum av problem,
inklusive: ilska, depression, trauma, sömnproblem, utbrändhet och stress.
Se hur du med hjälp av ditt andetag kan få information och ta kontroll över ditt nervsystem
som styr din kropp. Öka förståelsen för kraften i ditt egna andetag och därmed dig själv.
Genom att rikta nyfikenhet till andetaget kan du komma djupare in i dig själv.
Praktik på andetaget är något för alla eftersom det verktyg vi använder finns inom oss alla,
andetaget.
Efter egna erfarenheter och utbildningar arbetar Sara idag där hon erbjuder föreläsning om
andetaget, grupper med coachning och praktik på andetaget, breathwork samt en och en
coachning


Föreläsningar

Vi kommer hålla föreläsningar på Värmdö, Stockholm och Norrtälje under året.

Mer info kommer


Intresseanmälan görs på email till info@lifeforum.se med namn och kontaktuppgifter
Vi planerar följande datumför 2023:

                 

Steg 1          15-16/4 9:30-17:00   Pris inkl lunch och fika 4995:-/pers Norrtälje


Steg 2        29-30/4   9:30-17:00     Pris inkl lunch och fika 4995:-/pers  Norrtälje

                 

Steg 3          13-14/5   9:30-17:00     Pris inkl lunch och fika 4995:-/pers Norrtälje


Steg 4             3-4/6  9:30-17:00     Pris inkl lunch och fika 4995:-/pers Norrtälje


hypnos grundkurs  1/4 pris 2995 kr/ pers , Norrtälje   09:30-17:30

hypnos fördjupning 2/4 pris 2995 kr/pers Norrtälje    09:30-17:30


Breathwork i Stockholm 18/3  10-17 med Sara

Workshop Breathwork och Healing i Stockholm med Sara Svelander