Lisa Lidberg

Lisa Lidberg

Vägledande samtal

Lisa Lidberg, 

Leg psykolog

 

 

Jag har arbetat som psykolog inom sjukvården sedan 2005, framför allt med bedömning och kartläggning av funktionsbegränsningar till följd av olika typer av psykiska och fysiska sjukdomar och hälsotillstånd.  

 

De första åren jobbade jag med stödsamtal för patienter inom sjukvården samt med utredning av misstänkt demens för patienter i yrkesverksam ålder (under 65 år). Genom det arbetet lärde jag mig skilja på hur minnesnedsättning och/eller kognitiva begränsningar till följd av stress/utmattning, ångest, depression, ADHD m m ser ut i kognitiva tester jämfört med hur det ser ut vid inverkan av sjukdom eller hjärnskada, en kunskap jag haft stor nytta av genom hela mitt yrkesliv. 

 

Sedan 2014 har jag arbetat med arbetsförmågebedömningar, där jag kartlagt hinder och funktionsbegränsningar men också styrkor och tillgångar hos patienter som varit sjukskrivna under en längre tid och där Försäkringskassan behövt en fördjupad utredning. Detta arbete har inneburit en hel del detektivarbete när det gäller att förstå vad det är som egentligen begränsar individen från att fungera i vardags- och arbetsliv och vad det är som gör att man inte svarat på olika typer av behandling. 

 

Inte sällan har det visat sig att det funnits obearbetade svåra eller traumatiska upplevelser i bakgrunden, som på olika sätt påverkat och begränsat personens fungerande. Genom detta arbete har jag fått insikt om att många kroppsliga såväl som psykiska sjukdomar och funktionstillstånd åtminstone till viss del påverkas av obearbetade trauma, som i sin tur medvetet eller omedvetet influerar individens förhållningssätt och beteendemönster. 

 

Jag har även forskat en del inom ämnet psykoneuroimmunologi, dvs läran om hur hjärnans funktion och beteendet påverkar immunsystemet och tvärtom, bland annat som doktorand på Osher Centrum för Integrativ medicin på Karolinska Institutet. Jag har alltid haft ett stort intresse för komplementär- och alternativmedicin och sett värdet i hur dessa metoder kan användas som komplement till traditionell sjukvård. Jag är övertygad om att vi inom en inte alltför avlägsen framtid, i takt med framväxandet av seriös forskning, kommer att kunna integrera fler verksamma metoder från alternativmedicin inom hälso- och sjukvård. När allt kommer omkring har många metoder som en gång ansågs ”flummiga” och ovetenskapliga (såsom yoga och meditation) med tiden blivit en självklar del i människors liv. 

 

Under senare år har intresset för personlig utveckling, hälsa och andlighet ökat enormt, inte minst hos unga människor. För egen del har intresset för det andliga följt mig genom livet och som barn gick jag ofta och filosoferade kring livets stora frågor. Som så många andra var jag öppen och inkännande redan som liten, och jag läste ofta av människor och situationer i min omgivning. Jag upplever att min intuitiva och empatiska förmåga har varit till stor hjälp i mötet med människor, såväl vid bedömning som i samtalssituationer. 

 

Min utbildning som psykolog innefattar grundutbildning inom psykodynamisk terapi (PDT) och därtill har jag tillägnat mig metoder från tredje vågens KBT (såsom ACT och mindfulness). Vidare har jag utbildning inom hypnos och imaginära metoder och kommer under 2023 slutföra ytterligare kurser via Svenska hypnosskolan (SSEAH) samt Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH). Därutöver har jag genomgått ett flertal utbildningar via Lifeforum, vilka givit mig ytterligare verktyg för personlig utveckling, liksom djupgående kunskap och insikt kring mänskliga livsvillkor utifrån ett själsligt perspektiv.

 

Mitt möte med Anders Knutas för snart 10 år sedan fördjupade min andliga förståelse och kunskapen om mig själv, på ett sätt som varit helt avgörande för den person jag är idag. Jag vet att det är många inom sjukvården idag som regelbundet tar hjälp av Anders och hans kollegor och jag hoppas att på sikt kunna genomföra forskning på dessa metoder. Jag upplever Lifeforum som ett seriöst företag med gedigen kompetens, vars tjänster ligger helt rätt i tiden. Jag ser fram emot att vara en del av detta och förhoppningsvis tillföra ytterligare aspekter utifrån min kunskap och erfarenhet. 

 

Jag kommer att erbjuda samtal av vägledande och coachande karaktär, utifrån klientens individuella behov och förutsättningar. Hypnos erbjuds därtill, enligt önskemål. 

 

Vid behov och efterfrågan kommer jag även att erbjuda kognitiv utvärdering, dvs testning av minne, koncentration, uppmärksamhet, planeringsförmåga m m, samt råd och information kring hur individuella styrkor och begränsningar i dessa funktioner kan inverka på vardag och yrkesliv. 

 

Varmt välkommen att boka tid med mig fr o m april 2023!

 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar eller om du har svårt att hitta en passande tid i kalendern. I första hand tar jag emot på plats i Norrtälje men har även möjlighet att ta emot i Stockholm, enligt överenskommelse. Självklart går det även att boka tid för samtal på distans; notera dock att hypnos samt kognitiv testning sker på plats (bokas enligt överenskommelse).